Hottline: 0915.88.4444

SỨ MỆNH THIÊN ÂN

Pháp lệnh người cao tuổi ở Việt Nam (số 23/2000/PL-UBTVQH, ra ngày 28/04/2000) nhận định: “người cao tuổi có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục con cháu về nhân cách và vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội“.[1]

Sứ mệnh của Thiên Ân là tạo ra một hệ sinh thái dành cho người già cao tuổi, để họ được an dưỡng và phụng sự, sống trong một môi trường thanh bình và đầy ắp hạnh phúc.

Hãy cùng Thiên Ân báo đáp lại công ơn của những người đã sinh thành dưỡng dục chúng ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *